Duurzaam en milieuvriendelijk

Een schone en efficiënte afvalinzameling met afvalpassen

Het gebruik van afval- en milieupassen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. De bewustwording van klimaatverandering, plasticvervuiling in de zeeën en andere milieuvraagstukken heeft bij het publiek en de gemeenten de zoektocht naar een optimaal en groen vuilverwerkingsproces hoog in de agenda geplaatst. Een afval- of milieudienstpas geeft aan iedere bewoner van een gemeente een makkelijke en zeer gebruiksvriendelijke manier om toegang te krijgen tot de milieustraat of het afval inzamelingssysteem. De afvalpas gaat bij normaal gebruik vele jaren mee en is daarom zeer duurzaam en niet belastend voor het milieu. Nieuwe productieontwikkelingen geven u zelfs de keuze om voor alternatieve materialen te kiezen die nog minder milieubelastend zijn.

» Lees hier de tekst verder

In combinatie met ondergrondse afvalcontainers

De combinatie van afvalpassen met ondergrondse afvalcontainers uitgerust met een reader/scanner geeft bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalverwerking en afvalinzameling een zeer efficiënt en nauwkeurig inzamelingsysteem. Voor gemeenten kan deze combinatie een optimaal middel vormen voor het streven naar een gesloten kringloop van afvalstoffen en het verder verduurzamen van de afvalinzameling. Een duurzamer afvalverzamelingsproces is iets waar wij met z’n allen wat aan hebben en naar streven! PPC heeft sinds vele jaren ervaring met het faciliteren van afvalpassen aan gemeenten, milieudiensten en afvalinzamelingbedrijven. Dus mocht u vragen hebben of advies willen over het gebruik of het implementeren van afvalpassen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoe werkt een afvalpas

Zoals hierboven beschreven werkt een afvalpas samen met onder- of bovengrondse afvalcontainers of afvalinzamelingstations. De afvalpas is in feite de sleutel om gebruik te kunnen maken van het afvalinzamelingsysteem. In het pasje zit een kleine chip die een uniek serienummer heeft, ook wel de UID (Unique IDentifier) of CSN (Chip Serie Nummer) genoemd. Door de afvalpas op de ingebouwde paslezer van de afvalcontainer te leggen wordt de UID in de Mifare chip opgevraagd. De meeste afvalverzamelcontainers staan in verbinding met een database van een gemeente of een afvalinzamelaar. In deze database staan alle actieve UID’s van de uitgegeven afvalpassen geregistreerd. De bij de afvalcontainer aangeboden afvalpas wordt gecontroleerd of UID in de database is  geregistreerd. Zo ja, dan klikt de container open zodat de pasgebruiker het aangeboden huisvuil, GFT of andersoortig afval in de container kan deponeren. Tijdens de uitgave van de afvalpassen worden door een gemeente of de afvalinzamelaar de UID’s van de afvalpassen gekoppeld aan het woon- of bedrijfsadres. Door te registreren hoeveel keer de UID van de afvalpas bij een vuilcontainer uitgelezen wordt, krijgt een afvalinzamelaar inzicht hoeveel afval er ingezameld wordt. De afvalpas hoort dus bij een adres en is niet verbonden aan persoonlijke gegevens. Omdat de afvalpas verbonden is aan een woonadres, is het niet de bedoeling dat de oudbewoner de pas meeneemt naar zijn nieuwe adres. De afvalpas kan door de nieuwe bewoners opnieuw worden gebruikt zonder een nieuwe pas te hoeven aanvragen. De meeste afval- of milieupassen staan gekoppeld aan een toegewezen ondergrondse restafvalcontainer die specifiek voor een aantal adressen of een straat of straten toegewezen is. Mocht u zelf gebruik maken van een afvalpas, dan heeft u misschien wel eens geprobeerd uit te wijken naar een ander ondergronds inzamelpunt bij u in de buurt omdat de aan u toegewezen ondergrondse container vol is. Het kan bijna niet anders dat uw pas bij het aanbieden geweigerd werd. Door de afvalpassen te beperken aan een vaste ondergrondse afvalcontainer zorgt de afvalinzamelaar dat het gebruik van afvalcontainers gelijk verdeeld wordt. De meeste ondergrondse vuilniscontainers zijn uitgerust met een sensorsysteem dat aangeeft wanneer de container zijn vulcapaciteit bereikt heeft of op het punt staat te bereiken. De afvalinzamelaar ontvangt dan een bericht dat de afvalcontainer geleegd moet worden. Mocht u nog meer informatie over afvalpassen of het gebruik daarvan willen weten, kunt u altijd contact met ons opnemen of bellen naar 050-368 7777.

De afvalpas versturen met Direct Mail

Veelal wordt de afvalpas op een brief geplakt en verstuurd naar het adres waaraan de afvalpas gekoppeld is. Dit versturen wordt ook wel Direct Mail genoemd. Een Direct Mail vindt plaats bij een nieuwe uitgifte. Bij een nieuwe uitgifte, tijdens de oplevering van een nieuwe wijk bijvoorbeeld, worden de afvalpassen als een bulkpartij verzonden. PPC heeft een nauwkeurige werkwijze ontwikkeld om dit soort bulkpartijen snel, efficiënt en foutloos te verwerken. Direct Mail verzendingen van 500.000 afvalpassen zijn ons niet vreemd. Voor een Direct Mail verzending van afvalpassen is er een aantal belangrijke onderdelen nodig. Ten eerste de afvalpassen zelf. De passen dienen als eerste besteld te worden omdat de productie van de passen over het algemeen het meeste tijd kost. De productietijd is afhankelijk van de (druk)technische uitvoering, de druktechniek en de oplage. Vertel ons daarom altijd wat voor planning u voor ogen heeft bij het uitgeven van de afvalpassen. Met de juiste informatie kunnen wij duidelijk overzicht en een planning maken zodat u weet waar u aan toe bent.

Een geschikte brief bij de afvalpas

Het tweede onderdeel van een Direct Mail is de drager van de pas zoals een A4 briefpapier of een A5 kaart. Naast het briefpapier dient er ook een brieftekst aangeleverd te worden. De brieftekst geeft een introductie en een beknopte handleiding hoe de nieuwe milieupas te gebruiken. De brief met daarin de nieuwe afvalpas kan beschouwd worden als een “contactmoment” met de bewoner. Veel gemeenten en afvalinzamelaars grijpen de verzending van de afvalpassen dan ook aan om een goede indruk achter te laten met een mooi vormgegeven brief. Daarnaast kan de brief met de afvalpas ook aangevuld worden met extra informatie zoals een afvalwijzer of een informatiefolder. Het optimale papiergewicht van het briefpapier is 120 gram. Dat is net wat hoger dat het standaard 80 grams briefpapier wat bij printen en kopiëren wordt gebruikt. Het 120 grams briefpapier heeft als voordeel dat het mooier (steviger) aanvoelt, beter machinaal te verwerken is en geen extra portokosten met zich meebrengt. Een optionele extra bijlage zorgt voor extra gewicht wat als gevolg kan hebben dat u daardoor in een hoger posttarief terechtkomt. Als u wilt weten wat het portotarief is voor uw Direct Mail, dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht u al in het bezit zijn van een folder of afvalpas en een brief, dan kunt u die naar ons opsturen zodat wij een proef Mailpack voor uw Direct Mail kunnen maken en zo nauwkeurig het portotarief kunnen bepalen.

Een juiste envelop voor uw Direct Mail

Het briefpapier met daarop de afvalpas wordt vervolgens machinaal in een envelop gestopt. Het meest gangbare formaat van de envelop is het welbekende C5 (229 x 162 mm) formaat (plaatje). Belangrijk is dat de envelop een venster krijgt waarachter het adres van de bewoners goed zichtbaar is. De klep van de envelop moet gegommeerd zijn om machinaal verwerkt te kunnen worden . Met gegommeerd bedoelen wij een plakstrip die bestaat uit een ingedroogde lijmlaag die bij het bevochtigen met water plakkerig wordt. Belangrijk om te weten is dat de envelop ook een retouradres nodig heeft en een port betaald logo. PPC beschikt over een groot archief voorbeeldenveloppen. Mocht u advies willen hebben of een voorbeeldenvelop willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u met alle plezier een paar monsters toe.

Een afvalpas met het Diftar systeem

De afvalpassen van PPC kunnen prima gebruikt worden met het DIFTAR-afvalsysteem. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en wordt op dit moment bij de helft van de Nederlandse gemeentes gebruikt bij het afvalinzamelingsysteem. Bij het DIFTAR systeem wordt er per afvalpas gekeken naar de hoeveelheid afval die met de pas aangeboden wordt. Aan de hand van deze hoeveelheid kan het tarief van de afvalstoffenheffing worden vastgelegd. Kort samengevat: hoe meer afval met de pas is aangeboden, hoe hoger de afvalstoffenheffing. Om gebruik te maken van het DIFTAR systeem heeft u geen speciale afvalpas nodig. De registratie en de verrekening van het aangeboden afval worden vastgelegd door de afvalinzamelingsoftware en niet door de afvalpas. Een chipsoort zoals de NXP Mifare die veel gebruikt wordt en de Mifare Ultralight C in afvalpassen kunnen zonder problemen met een DIFTAR-afvalsysteem geïntegreerd worden. Mocht u toch twijfelen of uw inzamelingsysteem goed met een bepaalde chipsoort kan samenwerken, dan sturen wij u met alle plezier een proefpas op. Een veldtest met een proefpas en uw afvalinzamelingsysteem is de beste aanpak om zeker te zijn dat alles klopt. De ervaring leert dat niet alle Rfid / NFC passen overweg kunnen met alle afvalcontainers, registratiesystemen en slagbomen tot afvalbrengstations.